Fikri-cümbuş logo


İşletmelerin Tanıtımında Kurumsal İmajın Önemi

İşletmelerin Tanıtımında Kurumsal İmajın Önemi

Kurumsal İmaj Kavramı ve İşletmeler Açısından Önemi

İmaj bilinen bir objeyi kişinin tanımmlaması, hatırlaması ve onunla ilişkilendirmesiyle ortaya çıkmaktadır. İnsanların İnançları, fikiriler, hisleri ce öngörüleri farklı geçmişlerden meydana geldiği için, kişiden kişiye muhtelif  nesneler hakkındaki imaj tanımları da farklı olacaktır.

İşletmeler bu noktada iç ve dış hedef kitleleri bütününde tek ve tutarlı bir kurum imajı yaratmak ve bunu güçlü bir şekilde sergilemek için çalışmaktadırlar. İşletmelerce yapılmaya çalışılan yoğun rekabet ortamında varlıklarını devam ettirebilecek ve hedef kitlelerin farkındalığını sağlayacak tutarlı, güçlü bir kurum imajını devam ettirebilecek ve hedef kitlelerin farkındalığını sağlayacak tutarlı güçlü bir kurum imajını tek bir ses yaratacak şekilde bir araya getirip oluşturabilmektir.

Kurum imajı, hedef kitleleri oluşturan bireylerin düşüncelerinde yapılanan, organizasyondan beklentiler ve izlenimlerin toplamıdır.

2015-02-25 11:55:14 Tarihinde Yayınlandı