Fikri-cümbuş logo


iLK iNTERNET REKLAMI VE GELİŞİM SÜRECİ

iLK iNTERNET REKLAMI VE GELİŞİM SÜRECİ

İnternet üzerinde ilk reklam, 1994 yılında Hotwired sitesinde banner reklamı olarak yayınlanmıştır.

Bundan sonra internet reklamcılığı, yeni bir reklam türü olarak pazarda yerini almıştır. İnternetin gelişmesi ile birlikte internet üzerinde yayınlanan reklamlar da çeşitlenmiştir. İnternette reklamcılık, diğer tüm reklamcılık türleri gibi satıcı ve alıcı arasındaki etkileşimi sağlamaktır.

Öteki reklam türlerinden farklı olarak, burada tüketici, reklamla iletişim kurabilmektedir. İnternet kullanıcısı daha çok bilgi için reklama tıklayabilir ve bir adım ötesinde ürünü satın alabilir. İnternet kullanımının hızlı biçimde yaygınlaşması ile birlikte, internet reklamları da özellikle genç kuşakların tüketim eğilimleri üzerinde büyük etkiler oluşturmaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak sanal ortamda yapılan reklam ve pazarlama klasik reklam ve pazarlamadan farklı araç ve yöntemlerin kullanılmasına imkân sağlamaktadır.

Klasik reklamcılık ve pazarlama enstrümanları çok daha fazla maliyet yükü getirdiği için çoğu zaman işletmeler sunmuş oldukları mal veya hizmetin çok yönlü tanıtımını yapamamakta ve en ilgi çekici yönüne vurgu yapmak zorunda kalmaktadırlar. Örneğin Görsel veya Yazılı Medya sayesinde yapılacak reklamlar (saniye başına ücretlendirme nedeni ile) çok maliyetli olduklarından birden fazla çekici özelliği olan ürünün sadece en ilgi çekici yönü vurgulanmaktadır. Bir diğer seçenek olan bilboard reklamlarıyla tanıtılan ürünlerde ise sadece lokal kitleye reklam yapılabilir.

İnternet tabanlı uygulamalarda ve web sitelerinde ise firmalar ses, görüntü, animasyon gibi teknolojileri kullanarak ürün veya hizmetlerini pazarlayabilirler. İnternet reklamcılığı daha fazla insana daha kısa sürede ulaşabilme imkanı sağladığından geleneksel reklamcılıktan farklıdır. Bir diğer fayda ise kullanıcıların (tüketicilerin) satın alacakları ve/veya satın almış oldukları ürün veya hizmet hakkında diğer kullanıcılarla veya firma ile iletişim kurabilmeleridir. Örneğin Tüketiciler online ağlar üzerinden bir web sitesinde satılan kitap reklamına tıklayarak kitabın içindekileri inceleme, kitap hakkındaki yorumları görebilme, bütün bu bilgileri kendi bilgisayarlarına yükleyebilme ve kitap hakkında diğer site ziyaretçileriyle diyalog kurabilme şansına erişebilirler. Hiçbir geleneksel medya reklamcılığı böyle kapsamlı bir iletişim, işlem ve dağıtım bütünlüğüne sahip değildir.

2015-02-25 11:52:57 Tarihinde Yayınlandı