Fikri-cümbuş logo


Reklam Nedir

Reklam Nedir

Latince “clamare” (çağırmak) fiilinden türerilmiş bir kelimedir. Batı dillerinde cezp etmek anlamında kullanılmıştır.  Günümüzde ise reklamcılık daha çok özel kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlere talep yaratmak veya var olan talebi arttırmak amacıyla kitle iletişim araçlarına  yer veya zaman satın alarak giriştikleri, tanıtma faaliyetlerinde kullandıkları bir iletişim tekniğidir.

Reklamın  temel amacı ; hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki ve izlenmi yaratmak, aynı zamanda bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve kurumun(işletmenin) bulunudğu sektör içerisinde kar payını arttırmayı hedefler.

Reklam ile üretici, üretilen iş ya da malın daha fazla kullanıcıya ulaşmasına ve üretim maaliyetlerinin azalmasına neden olur.  Bu sayede tüketici olarak bizler üreticilerle karlı bir ortaklık kurmuş oluruz.

Reklamın genel özellikleri;

  • Öncelikli olarak tüketiciye mal/hizmet ile alakalı bilgi vermek
  • Ürün ya da hizmete olan talebi arttırmak.

Böylelikle kullanıcı gurubu her ne olursa olsun reklam talep yaratarak ve hazırda bulunan talebi arttırarak üretim tüketim artışına neden olur. Reklam ile rekabet canlı tutulur . Yeni ürün türleri gelişir.

İçerik olarak reklamın sınıflandırılması

1-      Üretici Reklam;  Kitle iletişim araçları kullanılarak ürünün genel tanıtımını yapılmasıdır. Bu tür reklamlarda üretici üretimini yaptığı malı ön planda tutarak satışın artması hedeflenir.

2-- Aracı reklam; Aynı şekilde kitle iletişim araçlarının bu sefer yerel düzeyde kullanılmasıyla oluşturulan reklam türüdür. İçerikler ya da ürünler, belirli haritalama yöntemleri ile belirlenerek bir bölge veya bir ile yönelik hazırlanmışlardır. Bu bölgelerde yerel medya ve yerel radyolar yaygın olarak kullanılır. Örneğin Antalya’ya özel  bir kampanya ya da Aydın’ın Nazilli İlçesi’ine yönelik bir telekominikasyon faaliyeti, aracı reklama örnek teşkil edebilir.

3-Hizmet reklamı; Hizmet işletmesi reklamları, üretilen malın olmadığı durumlarda yani aracı kurumların verdiği hizmetlerde geçerli olan reklam türüdür. Sigortacılık ve bankacılık hizmetlerinin reklamları gibi düşünülebilir.

Reklamı amaçları açısından şu şekilde sınıflandırabiliriz.

a)Öncellikli olarak Talep yaratmayı hedefleyen reklamlar.

b)Seçici talep yaratmayı hedefleyen reklamlar.

c)Tüketicilere yönelik reklam.

d)Dağıtım kanallarına yönelik reklam.

e)Mal reklam,

f) Kurumsal Reklam; Üretici firma mesaj içeriğini pazarda daha fazla prestij sağlamak ve bu yolla pazar  birimlerinin firmaya karşı olan bağımlılıklarını sağlamak doğrultusunda geliştirilir. Tüketicinin gözünde firmanın prestijini arttırmaya yönelik mesajlar içerir.

Ürünün ya da hizmetin sunum için hazırlanması planlanan reklamdan önce  kampanyanın yapılacağı reklam ortamının seçilmesi en önemli faktörlerdendir.

2015-02-25 11:50:18 Tarihinde Yayınlandı