Fikri-cümbuş logo


Sözlü İletişim Araçları

Sözlü İletişim Araçları

 • Konferans ve Seminerler
 • Görüşme ve Toplantılar
 • Görsel İşitsel İletişim Araçları

 

Bunlar arasında tercih edilenler kurum içi yayınlar, gazeteler, kurum içi bilgilendirme panoları ve çalışanlara yönelik bilgilendirici telefon hizmet-leridir (Peltek oğlu, 1993; 144-145).

 

Diğer araçlar ise şu şekilde sayılabilir (Bogner, 1993; 310-311).

 

 • Çalışanlara yönelik dergiler
 • Enformasyon bildirileri
 • Ev bildirileri
 • Sosyal bilanço ve sosyal bildiri raporları
 • Şikayet kutusu
 • Çalışanlar için düzenli basın yansımaları
 • Orta derecedekiler için bültenler
 • Üstler tarafından sözlü enformasyon
 • Enformasyon filmleri ve videolar
 • Kuruluş seyahatleri
 • Bölüm buluşmaları
 • Çalışanların iş sonrası buluşmaları
 • Emekliler için buluşma günleri
 • Çalışanların yakınları için çeşitli toplantılar
 • Diğer halkla ilişkiler aktivitelerine çalışanların davet edilmesi (açılış, onurlandırmalar, sergiler, yıldönümü kutlamaları vb.)
  • Rol oyunları (Örneğin; bir gün boyunca astın, üstün yerine geçmesi)
 • Dışa yönelik halkla ilişkiler aktiviteleri hakkında çalışanların önceden bilgilendirilmesi
  • Yarışmalar, çekilişler
  • Çalışanlara yönelik çeşitli hizmetler (sağlık, yemek, kütüphane vb.)
 • Çalışanların yaratıcı sosyal faaliyetlere katılması (Örneğin, iş arkadaşları arasında bakıma muhtaç olanlara veya sakat olanlara yardım edilmesi, bağış toplanması gibi)
  • Çalışanlara ücreti dışında bir takım olanakların sağlanması
  • Yetenekli olanların yaratıcılıklarının desteklen-mesi
  • Çalışanların görüşlerinin alınması
  • Çalışanların önerilerde bulunmasını teşvik edil-mesi

 

Kurum içi iletişim çabaları, çalışanların işe olan memnuniyetlerini, takım çalışmasını ve bağlı-lıklarını etkileyen önemli bir unsurdur.

2015-02-24 11:20:10 Tarihinde Yayınlandı