Fikri-cümbuş logo


KURUMSAL İLETİŞİMİN SINIFLANDI-RILMASI VE ALANLARI

KURUMSAL İLETİŞİMİN SINIFLANDI-RILMASI VE ALANLARI

Kuruluşlar çok çeşitli gruplarla iletişim faaliyetleri içerisinde bulunmaktadırlar. Kurumsal iletişim bu açıdan reklam, kurumsal satış, promos-yon, halkla ilişkiler, kurumsal dizayn ve aynı zamanda çalışanlarla yönetim ve yönetimle paydaş grupları arasındaki iletişimi de içermektedir (Scott, 2001;276).

Kuruluşun hedef kitleyle kurduğu kurumsal iletişimin temeli kurumsal faaliyete dayanmakta ve tüm iletişim çabaları ortak bir temelden ve aynı felsefeden hareket edilerek gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde kurum imajı anlayışını gerçekleştirmek mümkün olabilecektir (Okay, 2000; 173).

Kurumsal iletişim kuruluşun iletişim faaliyet-leri için uzun vadede geçerli dizayn kriterlerini ortaya koyar. Bu bakımdan kurumsal iletişim kuruluşun dahili ve harici tüm iletişim çabaları için temel oluşturur ve bundan sorumludur.

Kurumsal iletişim alanları farklı yazarlar tarafından farklı biçimde belirlenmektedir. Örneğin üçlü bir ayırımla; Kurumsal reklamcılık, kurumsal satış promosyonu ve kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri olarak sayılırken; başka bir ayırmada ise; kurum içi iletişim, reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, satış geliştirme, sponsorluk, kurumsal iletişim yöntemleri olarak ortaya konulmuştur (Okay, 2000; 175).

Daha geniş bir perspektifle ele alındığı için ikinci yaklaşımı kullanabiliriz. Bu yaklaşımda ayrım yedi başlık altında toplanmıştır.

 

  • Kurum İçi İletişim,
  • Halkla İlişkiler,
  • Sponsorluk,
  • Kurumsal Reklamcılık,
  • Satış ve Geliştirme,
  • Doğrudan Pazarlama,
  • Sergi Ve Fuarlar,

2015-02-25 12:03:02 Tarihinde Yayınlandı